แบบฝึกหัดบทที่2 (ข้อ 12) Safety Algorithm

12.)   กำหนดระบบทีมี  4  โปรเซสคือ P1 ,P2 ,P3 , และ P4  มีทรัพยากร 2  ชนิดคือ R1 และ R2  ให้แสดงลำดับความปลอดภัย(safe sequence) ของระบบ และแสดงค่าของเมตริกซ์  Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย

ตอบ

ข้อ 1   (โปรเซสที่ P2)

เมื่อ P2 โปรเซสเสร็จทำให้ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย ของ R1 มีค่าเท่ากับ 1 และ R2 มีค่าเท่ากับ 2

ข้อ 2  (โปรเซสที่  P4)

เมื่อ P4 โปรเซสเสร็จทำให้ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย ของ R1 มีค่าเท่ากับ 3 และ R2 มีค่าเท่ากับ 2

ข้อ  3  (โปรเซสที่  P1)

เมื่อ P1 โปรเซสเสร็จทำให้ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย ของ R1 มีค่าเท่ากับ 4 และ R2 มีค่าเท่ากับ 4

ข้อ  4  (โปรเซสที่  P3)

เมื่อ P3 โปรเซสเสร็จทำให้ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย ของ R1 มีค่าเท่ากับ 5 และ R2 มีค่าเท่ากับ 4

ดังนั้น ลำดับความปลอดภัย (Safe Sequence) ของระบบ ได้แก่ P2, P4, P1 และ P3

ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากแต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อยของ R1 มีค่าเท่ากับ 5 และ R2 มีค่าเท่ากับ 4

Advertisements

Posted on กันยายน 20, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: