แบบฝึกหัดบทที่ 2 ข้อ 4

พิจารณาตารางต่อไปนี้

 

ตารางข้างบนแสดงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วย 4 โปรเซสแต่ละโปรเซสมีเวลาที่โปรเซสเข้ามาในระบบ  Arrival Time  และปริมาณเวลาที่โปรเซสต้องการใช้ซีพียู  Run Time  ตามที่กำหนดให้ในตาราง
ให้แสดงวิธีคำนวณเพื่อหาค่าของเวลาครบวงงานเฉลี่ย  Average turnaround time  และเวลารอเฉลี่ย  Average waiting time  เมื่อใช้อัลกอริทึมกำหนดให้ต่อไปนี้
1.)  มาก่อนบริการก่อน (First-Come, First-Serve Scheduling : FCFS)
Process     Burst Time

P1            24

P2            3

P3            3

Suppose that the processes arrive in the order: P1 , P2 , P3
The Gantt Chart for the schedule is:

 

 

 

n       Waiting time for P1  = 0; P2  = 24; P= 27

 

Average waiting time:  (0 + 24 + 27)/3 = 17

 

2.)  งานสั้นทำก่อน (Shortest-Job First Scheduling : SJF )  แบบ Preemptive process  และ Non-Preemptive process
แบบ Preemptive process
Process  Arrival Time Burst Time

 

P1            0.0          7

 

P2           2.0          4

 

P3          4.0          1

 

P4          5.0          4

 

 

Advertisements

Posted on กันยายน 20, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: