แบบฝึกหัดบทที่ 2 (ข้อ 13)

13.)  กำหนดระบบที่มี 4 โปรเซสคือ P1 ,P2 ,P3 , และ P4  มีทรัพยากร 4  ชนิดคือ R1 ,R2 , R3 และ R4

 

ตอบ   13.1)  ระบบนี้อยู่ในสถานะปลอดภัย  (safe sequence)  หรือไม่  อธิบายเหตุผล

 

 

ระบบนี้อยู่ในสถานะปลอดภัย (Safe State) โดยมีลำดับความปลอดภัย (Safe Sequence) ของระบบ ได้แก่  P1, P3, P4, P5 และ P2  ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าระบบจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละโปรเซสโดยเรียงลำดับการจัดสรรตามลำดับความปลอดภัยที่ได้นี้จะทำให้ระบบอยู่ในสถานะที่ปลอดภัย

ค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากที่แต่ละโปรเซสทำงานเสร็จเรียบร้อย คือ R1=3, R2=14, R3=12, R4=1

13.2 แสดงลำดับความสำคัญของระบบ

ตอบ   <P1, P3, P4, P5, P2>

13.3 ถ้า P3 ขอใช้ทรัพยากร (Request3) เป็นจำนวน (1, 1, 1, 1) ระบบจะจัดสรร (Allocate) ทรัพยากรให้แก่ โปรเซส P3 ตามที่โปรเซสต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ   ระบบจะจัดสรร (Allocate) ทรัพยากรให้แก่ โปรเซส P3 ตามที่โปรเซสต้องการ เพราะการครอบครองทรัพยากร ของ P3 มีดังนี้ (1, 3, 5, 4) ซึ่งความต้องการเป็นจำนวน (1, 1, 1, 1)

13.4 ถ้า P2 ขอใช้ทรัพยากร (Request2) เป็นจำนวน (0, 4, 2, 0) ระบบจะจัดสรร (Allocate) ทรัพยากรให้แก่ โปรเซส P2 ตามที่โปรเซสต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ  ระบบจะจัดสรร (Allocate) ทรัพยากรให้แก่ โปรเซส P2 ตามที่โปรเซสต้องการไม่ได้ เพราะการครอบครองทรัพยากร ของ P2 มีดังนี้ (1, 0, 0, 0) ซึ่งความต้องการเป็นจำนวน (0, 4, 2, 0)

13.5 แสดงค่าของเมตริกซ์ Available หลังจากที่แต่ละโปรเซสทำงานในข้อ 13.3 เสร็จเรียบร้อย

ตอบ  ค่าของเมตริกซ์ Available  (1, 3, 5, 4)

Advertisements

Posted on กันยายน 20, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: