คำศัพท์ os สัปดาห์ที่ 6

Pascal ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง จัดเป็นภาษาที่บอกวิธีปฏิบัติอย่างย่อๆ เป็นภาษาโครงสร้างซึ่งพัฒนามาจากภาษา ALGOL นิคลอส เวอร์ธ (Niklaus Wirth) ได้พัฒนาภาษานี้ขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2510-2511 เขาดัดแปลงให้มีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายขึ้น พร้อมกับเพิ่มเติมแบบของข้อมูลและโครงสร้างเข้าไป แยกชนิดของข้อมูล แฟ้มข้อมูล และระเบียนต่างๆ ออกจากกัน

path เส้นทางจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง ในทางการสื่อสาร path เป็นการต่อเชื่อมโยงระหว่าง node สองแห่ง; ในส่วนที่เป็นเนื้อหาของเอกสาร path ได้แก่เส้นทางที่ผ่านแหล่งรวมของสารสนเทศ เช่น ในฐานข้อมูล ในโปรแกรม หรือในที่เก็บแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ เป็นต้น

PC-DOS เป็นระบบการควบคุมการทำงานระบบหนึ่ง เป็น MS-DOS รุ่นหนึ่ง ซึ่งนำออกจำหน่ายโดย IBM; MS-DOS และ PC-DOS เป็นระบบการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ฝาแฝด ทั้งสองระบบเกือบไม่มีส่วนที่แตกต่างกันเลย

management information system ระบบสารสนเทศการจัดการ เป็นระบบฐานคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสม และได้สารสนเทศที่ทันกำหนดเวลาและความต้องการ มักใช้คำย่อว่า MIS

manager โดยทั่วไปหมายถึง โปรแกรมใดๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจัดการกิจกรรมภายในคอมพิวเตอร์ เช่น การควบคุมแฟ้มข้อมูล การเก็บรักษาแฟ้มข้อมูล เป็นต้น

Advertisements

Posted on กันยายน 19, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: