คำศัพท์ os สัปดาห์ที่ 13

First-come-first-served: FCFS โปรเซสไหนเข้ามารอในคิวก่อนจะได้ครอบครองซีพียูก่อน ตามลำดับเวลาของการเข้ามาอยู่คิว

Round-robin :RR  ลักษณะของโปรเซสจะเป็นแบบมาก่อนได้ก่อนแต่ต่างกันตรงที่การครอบครองซีพียู ของโปรเซสในสถานะ รันจะถูกจำกัดเวลาได้ด้วยระยะเวลาควอนตัมหรือเป็นแบบตัดตอนได้
Shortest job next :SJN  
การคัดเลือกเอาโปรเซสที่ต้องการเวลาในการทำงานน้อยที่สุดเข้ารันก่อนทำให้ โปรเซสที่ต้องการเวลาในการทำงานน้อยจบออกไปได้เร็วขึ้น

Shortest remaining time : SRT  การคัดเลือกโปรเซสด้วยวิธีนี้คล้ายๆ กับชนิดงานสั้นที่สุดก่อน แต่วิธีนี้เป็นแบบตัดตอนได้ โดยจะเลือกเอาโปรเซสที่ “เหลือเวลาในการทำงานน้อยที่สุดเข้าไปครอบครองซีพียู ซึ่งทำให้โปรเซสที่ต้องการเวลาในการทำงานนาน แต่ใกล้จะจบแล้วสามารถจบออกไปจากระบบได้เร็วขึ้น

Scheduling  การเลือกงานหรือโปรเซสให้เข้ามาใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดซึ่งจะพิจารณาแต่ ทรัพยากรที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบในระดับหนึ่ง และในอีกระดับหนึ่งสำหรับทรัพยากรที่มีจำกัด คือ หน่วยประมวลกลางนั่นเอง

Advertisements

Posted on กันยายน 19, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: