คำศัพท์ OS สัปดาห์ที่3

Operating System(OS)  =  ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรม ที่ทำงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้เครื่องและฮาร์ดแวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้ระบบสามารถปฏิบัติงานบน เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะเอื้ออำนวยการพัฒนาและการใช้โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

User Interface  =  ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพื่อการเตรียมสารสนเทศและการนำสารสนเทศนั้นไปใช้โดยการตอบโต้กับคอมพิวเตอร์

Graphical User Interface (GUI)  =   เป็นอินเตอร์เฟซด้วยกราฟฟิคของผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บบราวเซอร์ คำนี้เกิดขึ้น เนื่องจากการอินเตอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์ในรุ่นแรกไม่ได้ใช้กราฟฟิค แต่เป็นการใช้ตัวอักษรและแป้นพิมพ์ ปกติจะเป็นคำสั่งที่จำได้ เช่น ระบบปฏิบัติการ DOS ในขั้นกลางการอินเตอร์เฟซของผู้ใช้เป็นการอ่านอินเตอร์เฟซแบบเมนู (Menu-based Interface) ซึ่งยอมให้ใช้เมาส์คลิกคำสั่งได้ นอกจากการพิมพ์แป้นพิมพ์

Desktop  =  หน้าจอหลักที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาในการทำ งาน  โดยใช้เป็นที่วางสัญรูปของโปรแกรมต่างๆ ที่เรียกใช้งานได้ทันทีและมีทาสก์บาร์ที่สามารถวางในตำแหน่งใดก็ได้บน เดสก์ท็อป  ซึ่งจะแตกต่างจากเดสก์ท็อปบนโปรแกรมวินโดวส์

Folder  =  การจัดแบ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์หรือแผ่น ดิสเก็ตต์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ โดยไม่จำเป็นจะต้องกำหนดขนาดของพื้นที่  เพียงแต่กำหนดชื่อของส่วนแบ่งในแต่ละส่วนไม่ให้ซ้ำกัน  ในระบบปฏิบัติการดอสหรือโปรแกรมวินโดวส์รุ่นก่อน  จะเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า “สารบบ”  (Directory)  อย่างไรก็ตาม  ขนาดของพื้นที่แต่ละโฟลเดอร์นั้น  จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บ  และจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามปริมาณของแฟ้มข้อมูล

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 11, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: