คำศัพท์ OS สัปดาห์ที่ 4

Cable =  สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเชื่อมด้วยสายเคเบิล เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (mouse) เครื่องพิมพ์ (printer)

aided-manufacturing =  การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรม เราสามารถใช้ CAD/CAM ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นต้น

BAK file =  แฟ้มข้อมูลสำรองซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย อัตโนมัติ หรือโดยการใช้คำสั่ง (command) ซึ่งมีชื่อแฟ้มข้อมูลอย่างเดียวกัน และต่อท้ายด้วย BAK. เช่น ชื่อแฟ้มข้อมูล (datafile) ว่า VERB.DOC แฟ้มข้อมูลสำรองจะมี ชื่อว่า VERB.BAK

baud rate =  อัตราเร็วของการถ่ายทอดสัญญาณของโมเด็ม ในการถ่ายทอดข้อมูล baud rate เป็นการวัดจำนวนของเหตุการณ์ณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 วินาที หรือวัดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นใน 1 วินาที

BBS =  เป็นคำย่อของคำว่า bulletin board system (ระบบป้ายประกาศ) BBS เป็นระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยโมเด็ม อย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านสารสนเทศ (information) และข่าวสาร (message) ซึ่งผู้ใช้จะต้องหมุนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน BBS

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 11, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: